Two Way Radio

Brand > Vertex

 • Vertex Vx800 Vx-800 Uhf 450-485 Mhz Full Keypad Portable Radio
 • Vertex Evx-r70-g6-40 Uhf 403-470 Mhz 40w 16ch Digital Repeater
 • Vertex Vx4200 Vx4207 Vx-4207-6-45 Uhf 45 Watt Mobile 400-470 Mhz Ham
 • Vertex Vx-p924 Vxp924 G7-5 Uhf 450-512 Analog/digital P25 Portable Radio
 • Vertex Evx-r70 Uhf 40 Watt Digital Dmr Repeater 403-470 Mhz W Dmm Tested Buy 1-4
 • Vertex Vxr-1000u Uhf Fm Channel Mobile Repeater K66vxr-1000u
 • Vertex Vx-p824 Uhf Radio & Battery Vx-p824-g6-5 Fcc # K6610584821
 • Vertex Vxr9000 Vxr-9000u Uhf Repeater 50 Watts 450-480 Mhz With Duplexer
 • Vertex Vxr7000 Vxr-7000 Uhf Repeater With Duplexer 40 Watts 450-480 Mhz
 • Vertex Vx6000 Vx-6000 Uhf 100 Watts 450-485 Mhz 256 Channels
 • Vertex Vxr5000 Vxr-5000 Uhf 450-470 25w Repeater With Duplexer
 • Vertex Vx 7200 P25 Vhf 50 Watts 501 Channels 136-174 Mhz
 • Vertex Vx-p829 Vxp829 Vhf 136-174mhz P25 Full Keypad Radio